iPARK je softversko-hardverska platforma koja integriše u jedinstveni informacioni sistem, parkirališta zatvorenog tipa, javne garaže, parkirališta otvorenog tipa kao i sve ostale prateće elemente tipa senzora parking mesta, displeja koji usmeravaju saobraćaj i obaveštavaju o broju slobodnih mesta i statusu parkirališta, itd.

iPARK porodica proizvoda obuhvata:
* Ipark serverski softver
* Ipark klijentski softver za rad inkasanta
* Ipark Operativni Centar za nadzor jednog ili više parkirališta bilo otvorenog bilo zatvorenog tipa
* Ipark šalter za korisnički servis i naplatu
* Ipark sistem displeja za prikaz relevantnih informacija (status parkirališta, broj slobodnih mesta)
* Ipark ulazni terminal (sadrži modul za izdavanje barkod kartice, obradu RFID kartica i izdavanje informacija o statusu parkirališta putem integrisanog ekrana, kao i interfon vezu do operatera u Ipark Operativnom Centru)
* Ipark izlazni terminal (sadrži modul za obradu barkod kartice, obradu RFID kartica i izdavanje informacija o statusu barkod/RFID kartice putem integrisanog ekrana, kao i interfon vezu do operatera u Ipark Operativnom Centru)
* Ipark anpr sistem za prepoznavanje brojeva registarskih tablica vozila i ukoliko se odabere ta opcija, automatsko otvaranje barijera (rampi, stubića itd) korisnicima koji su izvršili plaćanje.
* Ipark sistem monitoringa i alarma putem sms i email poruka

Za potrebe integracija sa drugim sistemima na raspolaganju je širok spektar http API-ja, koji garantuju jednostavnu integraciju.

Svi iPARK proizvodi su bazirani na ip tehnologijama, tako da je njihovo korišćenje izuzetno jednostavno.

Za sva pitanja, kontaktirajte nas putem maila info@ipark.rs.