Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje NETPRO ISP primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.

NETPRO ISP će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišcenje ličnih podataka

NETPRO ISP ce održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od NETPRO ISPa.

Ukoliko NETPRO ISP odluči da promeni ovu politiku, NETPRO ISP će postaviti izmene na stranici http://www.netpro.rs kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke NETPRO ISP obrađuje, kako ih NETPRO ISP koristi i pod kojim okolnostima ih NETPRO ISP otkriva, ako je to slucaj. Ukoliko u bilo kom trenutku NETPRO ISP odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, NETPRO ISP će e-meilom ili postavljanjem obaveštenja na web sajtu www.netpro.rs obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

Integritet podataka

NETPRO ISP ce koristiti licne podatke samo na nacine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašcenje dali naši klijenti ili sa važecim zakonima ili propisima.

Bezbednost

NETPRO ISP je obavezan da obezbedi bezbednost licnih podataka koje obradjuje. U cilju sprecavanja neovlašcenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tacnosti podataka i obezbedjivanja odgovarajuceg korišcenja licnih podataka, NETPRO ISP je usvojio odgovarajuce fizicke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio licne podatke koje obradjuje. NETPRO ISP nastoji da zaštiti privatnost licnih podataka koje obradjuje i slucajno otkrivanje je malo verovatno. U slucaju takvog neplasnkog otkrivanja, NETPRO ISP ce preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ogranicio i ispravio otkrivanje podataka.

Pristup/Ispravke

U vecini slucajeva, kada NETPRO ISP prikuplja licne podatke on to cini u ime sopstvene kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih licnih podataka klijent treba da kontaktira NETPRO ISP.

Nadzor/Primena

NETPRO ISP ima Rukovodioca za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane NETPRO ISPa. NETPRO ISPov Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka. Rukovodioca za privatnost podataka NETPRO ISPa možete kontaktirati na e-meil adresi: office@netpro.rs.

Po pitanju licnih podataka NETPRO ISP saradjuje sa organima za zaštitu licnih podataka.

Pravno odricanje odgovornosti

NETPRO ISP može licne podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uveren u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili licna bezbednost NETPRO ISPa, njegovih korisnika i javnosti.

Kolacici i linkovi ka ostalim sajtovima

NETPRO ISP može koristiti kolacice kako bi poboljšao iskustva korisnika dok koriste NETPRO ISPov softver. Kolacici su mali delovi podataka koje vaš pretraživac uskladišti lokalno koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolacici su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih citati samo veb server u domenu koji je izdao kolacic. U principu, kolacici pomažu korisnicima obavljajuci odredjene funkcije kako što je pamcenje lozinke i licne preferencije u pogledu sajtova.

Možda cete dobiti mogucnost da prihvatite ili odbijete kolacice. Vecina veb pretraživaca automatski prihvata kolacice, ali obicno možete promeniti podešavanje svog pretraživaca tako da odbije kolacic. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživaca tako da vas svaki put obavesti kada se kolacic nudi i dozvoli vam da pojedinacno prihvatate ili odbijate kolacice. Medjutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolacic, to može ometati rad i negativno uticati na korišcenje softvera.

Naš softver može sadržati linkove ka drugim sajtovima. NETPRO ISP nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.

Privatnost dece

NETPRO ISP se obavezuje da ce štititi potrebe privatnosti dece i podstice roditelje i staratelje da igraju aktivnu ulogu u aktivnostima i interesovanjima njihove dece na mreži. NETPRO ISP ne prikuplja namerno informacije od dece ispod 13 godina starosti i NETPRO ISP ne usmerava svoj veb sajt niti svoje servise na decu uzrasta ispod 13 godina.