NETPRO ISP DOO
Adresa: 27. marta 19, 34000 Kragujevac
MB: 20081961
PIB: 104124207

http://netpro.rs
http://myhost.rs
http://mymail.rs

E-mail kancelarije: office@netpro.rs
E-mail prodaje: prodaja@netpro.rs
E-mail podrške: podrska@netpro.rs

Telefon: +381 34 21 00 200
Besplatni poziv (kontakt/reklamacije): 0800 30 01 98

Mesto i poštanski broj

Reklamacije se dostavljaju isključivo u pisanoj formi elektronskom poštom na adresu reklamacije@netpro.rs ili lično u kancelariju NETPRO ISP doo. Reklamacija, pored navođenja razloga, obavezno treba da sadrži korisnički id ili korisničko ime. Reklamacije mogu biti poslate isključivo sa registrovanih email adresa sadržanih u ugovoru sa korisnikom.