Direktan pristup internetu je namenjen onim korisnicima kojima su garantovani kvalitet, garantovana brzina i visok nivo pouzdanosti prioritet.

Ovaj način pristupa internetu karakteriše simetrična dolazna i odlazna brzina linka. Na taj način je omogućen izlazak velikog broja računara na internet, kao i posedovanja sopstvenih servera koji će biti dostupni sa interneta.

Za konkretna pitanja i ponudu, kontaktirajte nas sledećim putem:

Telefon: 034 21 00 200

E-mail: prodaja@netpro.rs

Ukoliko želite da nas kontaktirate i raspitate se o konkretnoj usluzi, tehnologiji prenosa i brzini interneta koja vam je potrebna, kao i da dobijete konkretnu ponudu, to možete učiniti putem naredne forme:

Unesite Vaše ime
Unesite Vaše prezime
Unesite ulicu i broj objekta