myMAIL

MyMAIL servis je ozbiljno poslovno rešenje prilagođeno zahtevima kako malih, tako i velikih kompanija i dolazi u paketu sa myHOST servisom..

Broj e-mail naloga nije ograničen.

Kapacitet e-mail prostora je definisan aktivnim hosting paketom, ali i posebno rezervisan i može biti 10 (myHOST basic), 30 (myHOST professional)  ili 50GB (myHOST premium).

myMAIL serveri podržavaju sledeće protokole:

  • SMTP SSL
  • SMTP STARTTLS
  • POP3
  • POP3 SSL
  • IMAP
  • IMAP SSL

Ukoliko ne želite da koristite e-mail klijent na računaru, na raspolaganju vam je savremeni webmail server na adresi https://mymail.rs.
Takođe je omogućen pristup sa mobilnih uređaja u svakom trenutku.

Otvorite myMAIL   myMAIL parametri

MYMAIL

MyMAIL servis je ozbiljno poslovno rešenje prilagođeno zahtevima kako malih, tako i velikih kompanija.

Broj e-mail naloga nije ograničen, tako da ih možete po otvarati i gasiti u zavisnosti od trenutnih potreba poslovanja.

Osnovni kapacitet e-mail sandučeta je 1 GB i moguće ga je povećavati po potrebi.

Naši serveri podržavaju SMTP SSL, SMTP STARTTLS, POP3, POP3 SSL, IMAP i IMAP SSL pristup.

Ukoliko ne želite da koristite e-mail klijent na računaru, na raspolaganju vam je savremeni webmail server na nadresi http://mymail.rs. Takođe je omogućen pristup sa mobilnih uređaja u svakom trenutku.